logo Idiap Research Institute        
Xian-Sheng Hua
First name(s): Xian-Sheng
Last name(s): Hua

Publications of Xian-Sheng Hua
2011
Flickr Groups: Multimedia Communities for Multimedia Analysis, Radu-Andrei Negoescu and Daniel Gatica-Perez, in: Internet Multimedia Search and Mining, Bentham Science Publishers, 2011
2010