logo Idiap Research Institute        
Adolfo Saiardi
First name(s): Adolfo
Last name(s): Saiardi