logo Idiap Research Institute        
Simon Boulton
First name(s): Simon
Last name(s): Boulton