logo Idiap Research Institute        
Manon Pillai
First name(s): Manon
Last name(s): Pillai