logo Idiap Research Institute        
Elaine Kilgour
First name(s): Elaine
Last name(s): Kilgour