logo Idiap Research Institute        
Tobias Löw
First name(s): Tobias
Last name(s): Löw